Adres: 02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20; tel.centrala 022 822-46-31; Izba Przyjęć 022 822-21-41

Strona przeniesiona na adres :
www.wscu-barska.pl

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ; email: sekretariat@wscu-barska.pl; tel. 022 822-46-31